• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English

Với hơn 20 năm ở vị trí dẫn dầu trong thị truờng bảo mật toàn cầu, Trend Micro cung cấp các giải pháp bảo mật phù hợp với mọi cơ sở hạ tầng CNTT và đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Không giống như các công ty khác đi theo huớng đa dạng hóa, Trend Micro phát triển thành một trong những hãng bảo mật lớn nhất thế giới với sự tập trung đặc biệt vào lĩnh vực bảo mật nội dung internet và quản lý nguy cơ.