• +8424 3933 1613
  • misoft@misoft.com.vn
  • Việt Nam
  • English
NETWORK SECURITY
Firewall Enterprise 17/06/2019 1.994 Lượt xem

Giải pháp thiết bị chuyên dụng bảo vệ hệ thống từ tất cả các lỗ hổng thường gặp gồm các lỗ hổng được xác định bởi OWASP và WASC, bao gồm SQLi, XSS, XXE cũng như HTTP Request Splitting và tấn công Clickjacking,… đến các tấn công tự động, liên tục như brute-force nhằm ăn cắp password, botnet, DdoS tầng ứng dụng, ăn cắp thông tin… và các tấn công zero-day bằng cách sử dụng công nghệ tự học, giải pháp tạo ra mô hình hoạt động bình thường của ứng dụng và hệ thống, từ đó phát hiện các dấu hiệu, hành vi bất thường để ngăn chặn tấn công zero-day. Theo đánh giá của Gartner WAF 2016 thì sản phẩm WAF của hãng PT được đánh giá rất cao về tầm nhìn công nghệ.

Network Intrusion Prevention 17/06/2019 1.680 Lượt xem

Giải pháp thiết bị chuyên dụng phòng và chống lại các tấn công, xâm nhập vào hệ thống. McAfee IPS đi đầu trong thế hệ Next Generation IPS và được đánh giá đứng đầu về công nghệ trong báo cáo của Gartner.

Network Access Control 17/06/2019 2.716 Lượt xem

Kiểm soát việc truy cập vào hệ thống mạng tổ chức. Ngăn chặn truy cập bất hợp pháp từ các máy tính lạ, máy khách, thiết bị lạ hoặc các máy chưa tuân thủ chính sách bảo mật tổ chức đặt ra tới hệ thống mạng tổ chức. ForeScout NAC được đánh giá đứng đầu về công nghệ NAC và khả năng triển khai dễ dàng, nhanh chóng nhất trong đánh giá của Gartner & Forrester.

Advanced Malware Analysis 17/06/2019 2.280 Lượt xem

Bộ công cụ (thiết bị) chuyên dụng phục vụ phân tích các mã độc nâng cao, phát hiện và định danh các tấn công nâng cao có chủ đích (Advanced Persistent Threats – APT), zero-day attack & bots bao gồm: Thu thập mã độc, dò quét Virus/malware dựa trên mẫu/hành vi, phân tích tĩnh và phân tích động, decode/unpack/de-assembly code để định danh các hành vi bất thường/nguy hiểm của các chương trình có chủ đích.

APT Defense 17/06/2019 2.076 Lượt xem

Bộ công cụ (thiết bị) chuyên dụng phục vụ phân tích các mã độc nâng cao, phát hiện và định danh các tấn công nâng cao có chủ đích (Advanced Persistent Threats – APT), zero-day attack & bots bao gồm: Thu thập mã độc, dò quét Virus/malware dựa trên mẫu/hành vi, phân tích tĩnh và phân tích động, decode/unpack/de-assembly code để định danh các hành vi bất thường/nguy hiểm của các chương trình có chủ đích.