ABOUT US


Công ty Misoft thành lập dựa trên sự sát nhập các nhóm phát triển phần mềm và triển khai công nghệ từ Trung tâm Toán Máy tính (Bộ Quốc phòng) và một số đơn vị tin học khác của Bộ Quốc phòng, là công ty tiên phong đứng đầu trong lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam và đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 về Hệ thống quản lý An toàn thông tin, là công ty tư vấn về ATTT chuyên nghiệp, là đối tác chính và là nhà phân phối được ủy quyền của nhiều công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới như Check Point, Trend Micro, IBM Internet Security Systems, Websense, Entrust, HP, …

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm, có các bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ  quốc tế về CNTT, an toàn thông tin, đã trực tiếp tham gia vào các dự án khảo sát, tư vấn, thiết kế và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin và an toàn thông tin lớn.

Nhiệm vụ chính của Misoft là đưa đến cho khách hàng dịch vụ, các giải pháp an toàn hệ thống thông tin tốt nhất trong công việc hoạt động kinh doanh của khách hàng, mang lại tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho hệ thống thông tin của khách hàng.

Việc đảm bảo chất lượng được xác định đối với toàn bộ vòng đời của dự án. Mỗi dự án trước khi tiến hành đều được lên kế hoạch trước cho việc đảm bảo chất lượng. Các dự án được theo dõi và kiểm tra chặt chẽ bởi các nhóm đảm bảo chất lượng trong đội ngũ phát triển dự án, đội ngũ này là chuyên biệt chỉ với một mục đích nêu trên. Chính điều này đã làm cho các dự án được công ty thực hiện luôn có tính ổn định và có sự đảm bảo.

Công ty Misoft thành lập dựa trên sự sát nhập các nhóm phát triển phần mềm và triển khai công nghệ từ Trung tâm Toán Máy tính (Bộ Quốc phòng) và một số đơn vị tin học khác của Bộ Quốc phòng, là công ty tiên phong đứng đầu trong lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam và đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 về Hệ thống quản lý An toàn thông tin, là công ty tư vấn về ATTT chuyên nghiệp, là đối tác chính và là nhà phân phối được ủy quyền của nhiều công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới như Check Point, Trend Micro, IBM Internet Security Systems, Websense, Entrust, HP, …

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh nghiệm, có các bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ  quốc tế về CNTT, an toàn thông tin, đã trực tiếp tham gia vào các dự án khảo sát, tư vấn, thiết kế và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin và an toàn thông tin lớn.

Nhiệm vụ chính của Misoft là đưa đến cho khách hàng dịch vụ, các giải pháp an toàn hệ thống thông tin tốt nhất trong công việc hoạt động kinh doanh của khách hàng, mang lại tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho hệ thống thông tin của khách hàng.

Việc đảm bảo chất lượng được xác định đối với toàn bộ vòng đời của dự án. Mỗi dự án trước khi tiến hành đều được lên kế hoạch trước cho việc đảm bảo chất lượng. Các dự án được theo dõi và kiểm tra chặt chẽ bởi các nhóm đảm bảo chất lượng trong đội ngũ phát triển dự án, đội ngũ này là chuyên biệt chỉ với một mục đích nêu trên. Chính điều này đã làm cho các dự án được công ty thực hiện luôn có tính ổn định và có sự đảm bảo.

VISION

Misoft will become the top leading company in Vietnam Information Security industry. Misoft 's main development strategies will focus on providing consultancy and executing Information Security systems, being value-added distributor for world leading Information Security vendors.

MISSION

Misoft’s mission is to deliver the better network security solutions and services to ensure the confidentiality, integrity, availability for IT system for customer to achieve the maximum efficiency.

VALUE

At Misoft we believe that an information security system only has value through efficiency it brings to the business goals of the organization. To secure Information System is not just to provide technology solution, but much more, depends on many criteria such as policy, human, procedure and laws. With our professional capability and practical experience, we will provide customer with the most comprehensive security solution which ensures the objectives of operation, business based on IT infrustructure. The benefits we will bring to customer includes:
Information Security Standards: ISO/IEC17799 (ISO/IEC 27000 series)
Security Technologies: Firewall/VPN; Intrusion Detection/Prevention System; Anti-virus, Anti-spam, Anti-spyware; Vulnerability Assessment; RiskAssessment and Risk Management; Strong two factors Authentication; Public Key Infrastructure,…

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI