DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN (MIỄN PHÍ)


GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ

Trong thời gian gần đây, tình hình an toàn, an ninh thông tin đang trở nên hết sức phức tạp. Hàng loạt các cuộc tấn công mạng với quy mô và cách thức phức tạp đã được thực hiện để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

render of a five step software development process

Điều đó cho thấy ngay cả đối với những tổ chức được đầu tư kỹ càng cũng có khả năng là nạn nhân của tấn công mạng. Hiện nay, nhiều tổ chức không có đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực nhằm phát hiện nguy cơ bị tấn công, những rủi ro trong hệ thống của tổ chức mình.

Do đó, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những tổ chức, doanh nghiệp trong đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, công ty Misoft cung cấp dịch vụ đánh giá mức độ an toàn cho hệ thống của tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, dịch vụ này được Misoft cung cấp “miễn phí” cho khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng này, khách hàng sẽ có được những lợi ích sau:

  • Dịch vụ được cung cấp miễn phí tới khách hàng
  • Đánh giá được hiện trạng, mức độ an toàn thông tin của hệ thống.
  • Nhận được cảnh bảo sớm những điểm yếu, lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trên hệ thống.
  • Kịp thời can thiệp, khắc phục trước khi bị tấn công, hoặc ngăn chặn, phát hiện kẻ tấn công khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật.

 

Phạm vi của dịch vụ

Đối với dịch vụ này, chúng tôi thực hiện với một số phạm vi sau đây:

  • Dịch vụ được thực hiện miễn phí trên hệ thống public ra môi trường Internet: Website, Email, Server
  • Khách hàng được thực hiện miễn phí 01 lần/năm.