14 .August 2017

Dịch vụ tư vấn chiến lược

Bộ phận TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN, trực thuộc Công ty CP Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ Công nghệ (MISOFT) đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ ATTT chuyên nghiệp dựa trên tính bảo mật cao nhất.