MISOFT – PUSILUNG

Đây không phải là lần đầu tiên chinh phục các đỉnh cao của Việt Nam, nhưng đây chắc chắn là chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời của mình. Lần đầu tiên tổ chức cho 1 đoàn đông đến vậy, Haydi trekking còn non trẻ đã vô cùng lo lắng. Nhưng với background đã từng […]